Rapport fra SFI


  • Hostruphøjs Specialskole har, i 2014, medvirket i en rapport fra SFI omkring Anbragte Børns Skolegang På Interne Skoler.
    Hostruphøjs specialskole er ét ud af 8 tilbud, der er udvalgt, som fornuftige eksempler på god praksis i forhold til anbragte børns skolegang.
    I rapporten fremhæves:

• Hostruphøjs systematiske arbejde med elevoverleveringer fra almindelig folkeskole til specialskolen, med fokus på bedst mulig understøttelse af barnets fortsatte faglige udvikling.
• Den systematiske brug af elevplaner, der på Hostruphøj er kendetegnet ved særdeles tæt opfølgning.
• Udvikling af stor fleksibilitet med afsæt i elevens behov, i samarbejde med Mariagerfjord Kommune.
• Fokus på balancering af hensynet til elevernes særlige behov og kravet om et tilfredsstillende udbytte af skolegangen.
• At eleverne både skærmes og sikres ro til indlæring, men samtidig udfordres så de trænes i generel livs-mestring, sammen med andre.
• Fokus på, at skolegang er en god beskyttelsesfaktor i forhold til mange af de problemer, tidligere anbragte børn kan opleve i voksenlivet.
• Skolegang er et væsentligt element i behandlingen af anbragte børns problemer.

AT GÅ I SKOLE ER EN SELVFØLGE PÅ HOSTRUPHØJ.