På Hostruphøj er kerneopgaven at skabe relationer som grundlag for livsmestring.

At understøtte en positiv udvikling og trivsel hos det enkelte menneske og derigennem give dem muligheden for at blive så selvhjulpne og hele mennesker som muligt.

Døgntilbud

Døgnafdelingen udgør størstedelen af de bygninger Hostruphøj råder over.

Afdelingen er meget rummelig og giver, såvel ude som inde, rigtig gode rammer for børnenes daglige udfoldelser og trivsel.

Skoletilbud

Intern skole, som drives på grundlag af skoleoverenskomst med Mariagerfjord kommune, og på de vilkår folkeskoleloven fastlægger vedr. vidtgående specialundervisning.

Tidsfokuseret anbringelse

På Hostruphøj er vi blevet inspireret af Herning-modellen og derfor tilbyder vi nu, en ny form for anbringelse

Ledige pladser

Her kan du se ledige pladser på Hostruphøj.

Klagevejledning

Her finder du vores klagevejledning.

Aflastningstilbud

Hostruphøj kan modtage et antal børn eller unge i aflastning. Børnene eller de unge kan komme fra eget hjem, fra en plejefamilie eller anden institution.

Ledige jobs

Her kan du se ledige jobs på Hostruphøj

Akuttilbud

Hostruphøj kan modtage børn og unge akut, døgnet rundt 365 dage om året.

Det er muligt at ringe ind på vores døgnåbne telefon i døgnafdelingen og her lave aftale om akutanbringelse.
Kontrolrapport

Banner_groen_847x274