Specialundervisningstilbud


Hostruphøj har et specialundervisningstilbud, som drives på grundlag af kvalitetsaftale med Mariagerfjord Kommune, og på de vilkår folkeskoleloven fastlægger vedr. vidtgående specialundervisning.

Skolen dækker 0.-10. klassetrin og undervisningen varetages af læreruddannet personale, som bl.a. tilrettelægger intensiv og vidtgående specialundervisning.

Med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og ressourcer arbejdes der intensivt på etablering af et velstruktureret, forudsigeligt og meningsfuldt undervisnings og -lærings miljø, som understøtter det enkelte barns faglige, sociale og personlige udvikling og trivsel.

Eleverne undervises i mindre klasser bestående af 2-5 elever med hver sin klasselærer tilknyttet.

Efter Mariagerfjord kommunes skabelon og retningslinjer udarbejdes der årligt individuelle undervisningsplaner.

Planerne danner udgangspunkt for den daglige undervisning, og er grundlæggende for lærernes tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen.

Indskrivning i skolen foregår via kommunal PPR, og kan kombineres med såvel indskrivning i et døgntilbud, et dagbehandlingstilbud eller et specialpædagogisk SFO tilbud.

Skolen kan også modtage elever som alene har behov for specialundervisning uden et dag- døgn- eller aflastningstilbud. Undervisningen kan desuden afvikles som helt eller delvist hjemmeundervisning i form af IT baseret fjernundervisning.

Ligeledes kan skolen modtage elever i tidsbegrænset specialundervisnings forløb af
kortere eller længere varighed, med intensive læringsforløb målrettet inklusion eller tilbagevenden til alm. kommunal skoletilbud. Skoledagene følger Mariagerfjord Kommunes ferieplan.