Målgruppe


Målgruppen på Hostruphøj er børn og unge i den skolepligtige alder, der har emotionelle-, sociale- og indlæringsmæssige vanskeligheder, som nødvendiggør et særligt tilrettelagt og overskueligt behandlings- og indlæringsmiljø.

Vi modtager børn med:

  • tilknytnings- og adfærdsforstyrrelse (socialiserings- og kontaktvanskeligheder)
  • opmærksomhedsforstyrrelse, koncentrationsbesvær, manglende impulskontrol (ADHD, ADD)
  • gennemgribende udviklingsforstyrrelse