Pædagogik


Vores pædagogiske tilbud kendetegnes ved at være velstruktureret, tværfagligt og helhedsorienteret.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og ressourcer, for således at sikre et trygt og forudsigeligt miljø, der understøtter den sociale og personlige trivsel, læring og udvikling.

I trygge og forudsigelige rammer er det konkrete indhold såvel skolefaglig indlæring, social træning som samvær. Udenfor skoletid tilbydes forskellige aktiviteter, som f.eks. kan være svømning, værkstedsaktiviteter, naturoplevelser på cykel eller sejlture i båd eller kajak, fodbold, hulebygning, bålaktiviteter, musik, kreative aktiviteter eller noget helt andet.

Hvert barn har en kontaktpædagog tilknyttet, som i samarbejde med klasselæreren udgør et team omkring barnet.  Kontaktpædagogen er central ift.  den omsorgsmæssige og pædagogiske indsats, samarbejdet med familien, kommunal sagsbehandler samt i forhold til udarbejdelse af en behandlingsplan.

Kontaktpædagogen skal sikre en tæt dialog med hjemmet, som kan bestå af en daglig gensidig orientering i kontaktbog, ugentlige eller oftere telefonsamtaler, møder og besøg efter behov, såvel på Hostruphøj som i hjemmet, samt deltagelse i halvårlige behandlingsmøder.

Indholdet er en gensidig orientering og koordination vedr. barnets trivsel og udvikling, med mulighed for støtte til forældrene vedrørende forældrerolle og samvær i familien. Indhold kan også være helt konkret og praktisk støtte i forhold til indkøb af tøj, fritidsaktiviteter, fødselsdag, lægebesøg, eller lignende.

Den pædagogiske indsats superviseres løbende.

I forhold til børnenes motoriske udvikling tilrettelægges der en individuel indsats.

I de sammenhænge hvor det er relevant arbejdes der ligeledes med barnets netværk, f.eks. ift. biologiske forældre til børn anbragt i familiepleje, eller bedsteforældrebesøg mm.

Ved behov for inddragelse af andre faggrupper laves der konkrete aftaler på konsulentbasis. F. eks i forhold til kostvejledning via diætist, eller seksualvejledning superviseret og tilrettelagt af uddannet seksualvejleder.