Bestyrelse


Livsværks Børne- og ungehjem Hostruphøj er en selvejende institution med egen bestyrelse og vedtægter. Børne- og ungehjemmet er godkendt af Mariagerfjord Kommune i henhold til Lov om social service § 142, stk. 5.

Der er nedsat en bestyrelse med repræsentation fra lokalområdet og LIVSVÆRK som følger:

 

Livsværks repræsentanter:

Roland Durup
Formand for bestyrelsen
Maiken Hougaard
Næstformand

Mariagerfjord Kommunes repræsentanter:

Leif Johansen

Dorthe Boddum
Bestyrelsesmedlem

Institutionens repræsentanter:

Stine Vestermark
Forstander
Gitte
Medarbejderrepræsentant