Visitation


Vi modtager børn fra hele landet, og enhver er velkommen til at rette henvendelse for at få en orientering om Hostruphøj, samt evt. indgå aftale om et besøg.

Egentlig visitation til Hostruphøj foregår i et tæt samarbejde mellem forældre, anbringende kommunes sagsbehandler og PPR, psykolog, Mariagerfjord kommunes PPR og Hostruphøj.

På baggrund af visitationsmøder og besøg træffes der beslutning om hvorvidt Hostruphøj er det rette tilbud.

I bekræftende fald indgås der aftaler om det videre forløb frem til en evt. indflytning og/eller skolestart.

Ved udskrivning fra Hostruphøj indgår vi desuden gerne aftaler om efterværn i form af støtte til barn, familie eller evt. ny skole / institution.