Livsværk


Livsværk er en landsdækkende frivillig forening, der siden 1898 har støttet socialt udsatte børn, unge og familier.

Foreningen blev oprettet ud fra et ønske om at give såkaldt vildfarende børn gode og kærlige plejefamilier at vokse op i, og blev oprindeligt stiftet under navnet "Kristelig Forening for offentlig tiltalte og straffede Børns Redning".

En kreds af mennesker, der var forankret i det folkekirkelige miljø, tog initiativ til at finde private hjem og oprette institutioner for kriminelle børn som alternativer til anbringelse i arresthuse.

Foreningen har helt fra begyndelsen arbejdet engageret for at forbedre børn og unges vilkår. Stifterne af foreningen lagde bl.a. et stort arbejde i at synliggøre børn og unges behov og bidrog dermed til, at der i 1905 blev vedtaget en børnelov i Danmark.

Gennem årene er viften af tilbud blevet udvidet til også at omfatte dag-, døgn- og familieinstitutioner, opholds- og uddannelsessteder, botilbud og et opsøgende projekt.

Foreningen har altid løst sociale problemer med baggrund i det kristne menneskesyn.

Dette udgangspunkt er stadig højaktuelt, og det vil vi i foreningen gerne vedkende os gennem vores aktiviteter og navn.

Det daglige arbejde i foreningen bliver tilpasset den virkelighed, der er gældende for de børn og unge samt deres familier, som har behov for hjælp og omsorg.

Det drejer sig om, at den enkelte medarbejder udfører det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde på et højt fagligt niveau med engagement og indlevelse.