Et akutforløb kan se ud som følger


En døgnvagt fra en kommune ringer og giver meddelelse om, at vedkommende kommer med et barn eller en ung inden for et nærmere aftalt tidsrum.

Den vagthavende pædagog vil sikre, at vi har et værelse der er gjort klar til modtagelse af barnet/den unge. Herunder sørge for, at der er redt seng og at der er de mest nødvendige ting til rådighed, herunder tandbørste, hårbørste, håndklæder, sæbe og hårshampoo.

Der er mulighed for, at vi kan købe en ”nødgarderobe” sammen med barnet eller den unge, i tilfælde af manglende tøj eller andet.

Vagten kommer med barnet og der vil være mulighed for, at give en kort opsummering af sagens baggrund og det forventelige videre forløb, hvis dette kendes. Denne del af anbringelsen kan sagtens foregå uden barnet eller den unge er tilstede.

Der udveksles kontaktoplysninger og aftales hvornår der næste gang er kontakt mellem anbringende myndighed, barnet eller den unge og Hostruphøj.

Barnet eller den unge vil i anbringelsesperioden være en naturlig del af børne- og ungegruppen på Børne- og ungehjemmet, hvor der iværksættes aktiviteter og tiltag der er med til at sikre, at barnet eller den unge ikke bliver isoleret på værelset.