Tidsfokuseret anbringelse


Fuld fokus på netværket med barnet/den unge i centrum

På Hostruphøj er vi blevet inspireret af Herning-modellen og derfor tilbyder vi nu, en ny form for anbringelse.
Vi har valgt at kalde den:
”TIDSFOKUSERET ANBRINGELSE”

Det er en anbringelse, der som udgangspunkt er lidt mere ressource krævende for alle involverede parter, på kort sigt, men som på lang sigt, gerne skulle give ressourcepersoner i barnets netværk, de rette metoder, til at håndtere de eventuelle problemstillinger der måtte være, eller som opstår omkring lige præcis dette barn. Det er målet at gøre anbringelsen på døgninstitution så kort som muligt. Sagt på en anden måde, skal opholdet på døgninstitutionen være:

ET KORT PIT STOP

Døgnpris:
2252,00,00
Støtte og vejledning i hjemmet:
400,00 kr. pr. time (individuel aftale om antal timer pr. uge)
Varighed:
3-6 måneder (kan være op til max. 9 måneder)

Formål:
At vi i fællesskab arbejder på, at barnet//den unge skal længere ned af indsatstrappen og derved gøre anbringelsen på døgninstitutionen så kort som muligt.

Metode:

  • Så vidt det er muligt, inden barnet bliver indskrevet, afholdes der et opstartsmøde, hvor alle relevante ressourcepersoner og samarbejdspartnere er til stede. Hostruphøj har mødefaciliteterne og afholder mødet. På mødet afstemmer vi forventninger og vi aftaler det videre forløb.
  • En gennemgående pædagog bliver tilknyttet barnet/den unge i X antal timer om ugen. Dette er timer der kan bruges i hjemmet, eller i andre arenaer, hvor barnet har udfordringer. Pædagogen skal ses som én der facilitere metoder og giver redskaber, med det formål at give barnet/den unge de bedste muligheder for fremtidig udvikling, i samarbejde med forældre eller andre omkring barnet/den unge. Pædagogen har egen arbejdstelefon og kan efter behov kontaktes. Pædagogen skal coache netværket og give dem metoder til igen, at kunne få en bæredygtig relation til barnet.
  • Udarbejdelse af en månedlig status samt afholdelse af statusmøde, hvor det aftales, hvad der skal arbejdes med den kommende måned.
  • En måned før anbringelsen afsluttes, udarbejdes der et afsluttende notat.

Forventninger:
Fra Hostruphøjs side, forventer vi, at alle relevante parter kommer til alle statusmøder en gang om måneden og at vi alle overholder de aftaler vi indgår, på disse møder.

Skulle I ønske at høre mere om vores tilbud så kontakt os på tlf. 98520688

Venlig hilsen

Kitt Palbjørn – Pedersen
Forstander